ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА THEXCOACH.COM

 

Чрез тази Декларация за поверителност ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните ви, за вашите права, които имате относно събраните лични данни за вас чрез нашия сайт theXcoach.com.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас, като изпратите имейл на адрес [email protected]

Обща информация

При събирането и обработването на вашите лични данни, theXcoach.com се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове.

Принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Ние спазваме следните принципи при обработката на вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
• отчетност.

Защо събираме личните данни и за какво ги използваме

theXcoach.com обработва вашите лични данни за целите, описани по-долу:

- за регистрация и управление на профила ви, включително, за да ползвате услуги, изискващи регистрация в нашия сайт;
- за измерване и проследяване на потребителското поведение с цел подобряване на нашите продукти и вашето потребителско преживяване;

Какви лични данни събираме от вас
В по-голямата част от случаите събираме данни от вас, които са изрично посочени в закона или такива, които са необходими за сключването и изпълнението на определен договор между нас.

Данни за целите на ползването на услуги и регистрация в сайтa theXcoach.com

Мрежата с регистрирани потребители се казва и се намира на адрес theXcoach.com?

Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме кои данни са задължителни за предоставяне. Това са такива данни, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

Регистрация/Създаване на профил. Част от Услугите са достъпни след регистрация. За да се регистрирате и създадете профил, е необходимо да въведете: имейл адрес и парола. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Общите условия за ползване (дата, час и IP адрес).

Вие можете да се регистрирате и като използвате профилите си във Facebook, Google+ или LinkedIn. В тези случаи ние събираме данни от профила ви в съответната социална мрежа, като те могат да включват имейла ви, имена, снимка, възраст, професионална информация и др. Имайте предвид, че ние събираме тези данни само при положение, че вие сами сте предоставили разрешение на съответната социална мрежа чрез опцията за поверителност, която се показва точно преди да се регистрирате на нашите сайтове. – при вас има ли го това? Ако не – изтрий го<span#} class="s1">


Данни, съхранявани във вашия профил. За целите на някои от предоставяните Услуги имате възможност да създавате и/или съхранявате във вашия профил информация като снимка, местоживеене, професия, образование, професионален статус. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до вас, да съхранявате във вашия профил.

Потребителско име
Потребителското име е уникален низ от букви и цифри, който системата ви дава автоматично при регистрацията ви. То се използва за целите на функционирането на theXcoach.com и не може да се променя.

Вашите имена
При регистрацията си можете да попълните имената си, но това не е задължително. Ако го направите, останалите потребители в мрежата ще могат по-лесно да ви разпознават и да се свързват с вас. Например имената ви ще излизат до коментарите, които оставяте под статиите. Ако не сте ги попълнили, там ще излиза потребителското ви име.

Данни за вашите демографски характеристики, работа, професионален статус
В профила си в theXcoach.com имате възможност да попълните данни за град, в който се намирате, образование, стаж, професия, позиция. Попълването на тези данни е изцяло по ваш избор.


Други данни

Когато извършвате някое от следните действия на сайта ни, нашият уеб сървър автоматично записва вашия IP адрес, дата и час (timestamp):
- публикуване на коментар под статия, тема/мнение във форум
- препоръчване на статия
- оценка на коментар
- предложение на тема /дебат/анкета
- изпращане на новина/галерия за публикуване

Логове (Log files), свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.

Логовете са файлове, които записват събития във и взаимодействия между системите и/или между потребители и дадена система.

В сайтовете ни се използват логове със следните цели:
-За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
-За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
-За развитие и подобряване на Услугите в Сайта;
-За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;

Лог за влизане в акаунт
Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той съдържа дата и час на влизането в акаунта и информация дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, информация дали влизането е с профил от някоя социална мрежа (social login), IP адрес.

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория
Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство.